o projekteolejomaľbygrafikyvýstavyautor

 

Paleolit je  obdobie 40 tisíc až 10 tisíc rokov pred N.L., inak povedané aj "staršia doba kamenná". Mezolitom, čiže "strednou dobou kamennou" označujeme obdobie 9 tisíc - 4.tisíc rokov pred Kristom a neolitom, "mladšou dobou kamennou" označujeme obdobie 4.500 - 2.000 rokov pred Kristom.

Za najstaršie dosiaľ objavené maľby v Európe sa považujú maľby z jaskyne Chauvet, objavenej až v roku 1995, pričom za objavy jaskýň ďakujeme hlavne náhodným objaviteľom, ale aj profesionálnym bádateľom  v 19. a 20. storočí. Najnovšie výskumy potvrdili, že hranicu ľudskej tvorivosti musíme posunúť ešte hlbšie do minulosti, teda viac ako 30 000 rokov. O "prvenstvo", čiže o najstarší zachovalý umelecký artefakt, sa v súčasnosti uchádza  Alžírsko, Juhoafrická republika i Austrália. Praveké umenie rozdeľujeme na "mobilné", t.j. drobné zdobené úžitkové predmety a sošky, "imobilné" t.j. maľby, reliéfne maľby a petroglyfy väčších rozmerov na stenách jaskýň a voľných kamenných plochách a "megalitické" t.j. prvé človekom zámerne postavené kamenné objekty. Pri jaskynných maľbách rozlišujeme rôzne štýly a tzv. školy (staršia périgordská a mladšia magdalénska).Dodnes nevieme, či mali nástenné maľby len dekoratívny účel, alebo boli spojené s určitými rituálmi prípadne mali aj šamanský či duchovný rozmer.


Praveký umelec tej doby využíval hlavne uhlíky z pahreby, ktorými kontúroval vrypy pazúrikom. Neskôr využíval suroviny vyskytujúce sa v prírode, oxidy železa, či mangánu obsiahnuté v ílovitej hornine. Farby, presnejšie povedané "pigmenty" nanáša buď rukou, alebo neskôr rozstrapateným dreveným kolíkom, kúskom kožušiny, prípadne farby fúkal, či striekal ústami, pomocou jednoduchej fixírky, ktorá vznikla zalomením dutého stebla. Pigmenty vyrábal a uskladňoval vo vytvorených priehlbinách-depotoch.


Maľby sú interpretované vo forme závesných obrazov, formátované do štvocových, či obdlžníkových plátien, zámerne pozbavené  niektorých rušivých momentov a vrstvených premalieb, sú aj miestami doplnené, ale veľmi citlivo, zodpovedne a s úctou k originálu.

Petroglyfy sú zobrazené tiež vo forme menších olejomalieb, alebo vo forme drobných graficky prepracovaných serigrafiách.