o projekteolejomaľbygrafikyvýstavyautor

SPECTRUM ARTRóbert Viktor Němeček

Róbert (Viktor) Němeček, akad. arch.

Narodil sa 8. 3. 1957 v Bratislave, kde aj absolvoval Ľudovú školu umenia, Strednú umelecko-priemyslovú školu, odbor úžitková grafika. Po skončení strednej školy bol v roku 1977 prijatý na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave na odbor interiérovej architektúry a výstavníctva k prof. Vilhanovi a prof. Kuzmovi. Štúdium na akademickej pôde vyžadovalo i bohatšiu výtvarnú prípravu a tak mal možnosť spolupracovať s oddelením monumentálnej maľby i sochárstva. Po absolvovaní školy sa krátko venoval interiérovej tvorbe a výstavníctvu, ale po roku 1986 sa vrátil k pôvodnej profesii - úžitkovej grafike. Najprv ako člen PHOTO DESIGN STUDIA, no neskôr zakladá vlastné štúdio NDS. Neustály kontakt s kolegami výtvarníkmi ho v roku 2004 doviedol k samostatnej maliarskej tvorbe.

 

Umenie z obdobia predhistórie ma vždy lákalo, možno aj tým, že na výtvarných školách je to prvá téma z dejín umenia s ktorou sa každý mladý elév umenia stretne. Fascinujúce na ňom je to, že z obdobia spred 30 000 rokov nám nezostalo veľa artefaktov, ale toto veľkolepé jaskynné umenie sa zachovalo v relatívne dobrej kondícii. Ak je pravda, že človek tej doby dosiahol znalosti súčasného 4 ročného dieťaťa, autori nástenných maleb museli byť „zázračnými deťmi“ tej doby. Potvrdzuje sa takto, že veľké talenty sa nerodili a nerodia každý deň. Za niektoré perspektívne skratky by sa nemusel hanbiť ani renesančný Michelangelo, výtvarný prejav sa často vyrovná kubistickému videniu Picassa a štylizáciou až „na hranu“ piktogramu u niektorých vyobrazeniach zvierat, by sa mohol pochváliť ktorýkoľvek súčasný grafický dizajnér.


Pri svojej práci som sa musel vžiť do úlohy pravekého maliara doby kamennej, aby som pochopil, ako uvažoval, čo ho inšpirovalo a ako svoj zámer uskutočnil. Pračlovek musel dobre poznať anatómiu, prejavy, zvyklosti a spôsoby zobrazovaných zvierat, ktoré realizoval či už v uzavretom priestore jaskýň, alebo na otvorených skalných útvaroch.V spojení s prírodou v spojení s kolobehom života zanechal nám odkaz, ktorý máme za povinnosť spoznať a obdivovať. Keď som prechádzal prstami po líniách a keď som vypĺňal plochy farbou uvedomil som si, že pre môjho predchodcu, kolegu-výtvarníka spred 30 000 rokov táto práca bola nielen výzvou, dobrodružstvom ale aj mágiou a modlitbou zároveň. Spôsob prevedenia olejomaľby na plátne je výhodný z niekoľkých dôvodov. Olejomaľba dovoľuje najširšiu škálu prejavu, od pastóznych nánosov až po jemné lazúry, Reliéfna predpríprava-čiže štruktúry technikou „gesso“ obohacujú plátna svojou kresebnosťou a dovolila reliéfne zásahy a vytvorenie požadovanej patiny a prasklín v materiáli.


Úplná kolekcia obrazov obsahuje vyše osemdesiat plátien rozlišnej veľkosti, pričom z priestorových dôvodov je vystavených na Farme Bolka Polívky len výber. Výstava z obdobia paleolitu nie je týmto pre mňa uzavretá, študijného materiálu je na doplnenie chvalabohu dostatok. Tešia ma ďaľšie výtvarné výzvy, aby som mohol takto preneseným spôsobom upozorniť na skoro „zabudnuté“ umenie paleolitu a priniesť ho vo forme závesného obrazu súčasnému divákovi. Je to prejav najvyššej úcty k našim pravekým predkom.